ประกาศจาก Admin« Back to Questions List

คนที่ต้องการลงขายสินค้า และ ประมูล ต้องยืนยัน ตัวตน กับทางเว็บไซต์ก่อน โดยจะต้องยืนยันดังนี้ 1. บัตรประชาชน 2. หน้าบุ๊คแบงค์ 3. เขียนใส่ A4 = ยืนยันตัวตน Pokemonthai จากนั้นแนบบัตรประชาชนลงบนกระดาษ
Posted by admin
Asked on 12 กรกฎาคม 2021 11:37 น.